fletxa Àmbit d'Actuació

Tots els orígens productius o de manipulació del recursos marins, son l’objectiu del grup IBERLAND. A on hi ha activitat de pesca extractiva o àreas d’aqüicultura intensiva. Sigui a bord dels vaixells factoria, sigui a terra en les plantes de filetejament, industries de valor afegit del peix, maquines i manipulacions diverses. A on hi ha activitat relacionada amb els productes de peix, hi ha un potencial interés per la implantació dels nostres sistemes de recuperació i valorització dels subproductes derivats.

Actualment operem als 5 continents i els nostres productes tenen orígens tan diversos com:

D’Europa: Espanya, França, Regne Unit, Irlanda, Dinamarca, Alemanya, Noruega, Holanda, Lituània i Polònia.
I dels altres continents: Canadà, Estats Units, Equador, Perú, Argentina, Xile, Xina, Nova Zelanda, Illes Maurici, Namíbia i Sud Àfrica, principalment.

Malauradament, hi ha molts més orígens d’interés per fer recuperacions peró la situació d’aquests països, sobretot els que estan encara en vies de desenvolupament, fa que la seva manca d’infraestructures tant bàsiques com les instal·lacions de fred sigui l’impediment més comú per pensar en la nostra activitat hores d’ara.

Tota activitat pesquera comporta la generació de residus orgànic susceptibles de ser aprofitats en part i per tant, l’esforç per recuperar-los no només deriva en un bé empresarial i social, sinó també en un benefici ecológic.

 

MACFONT S.A. C/ Manel Quer, 5-7, Entl. 2B - 17002 Girona (Spain) - Telf.: +34 972 218 825 - Fax.: +34 972 220 362 info@macfont.es
home email
INTRANET fletxa
bombolles