fletxa Serveis

L’estructura operativa i la logística de Macfont SA i el grup IBERLAND, està pensada i orientada per donar un servei sòlid i de confiança als nostres clients, principalment la indústria europea d’alimentació.

Per una banda, l’assegurament de la qualitat i el perfecta estat sanitari dels productes, tot proporcionant les analítiques i fitxes tècniques de tots els nostres productes, per tal de garantir la seva aplicació en els diferents processos d’elaboració. En segon lloc, el nostre compromís d’assegurar el subministrament,, tant en els plaços de lliuraments de comandes com la garantia de les quantitats necessàries a fi de no interrompre cap programa de producció ni de campanya comercial.
I com a tercer eix fonamental del nostra servei, l’establiment de paràmetres de preus altament competitius acompanyat de la protecció dels mateixos davant imprevisibles moviments provocats per l’oferta i la demanda mundial de les diferents espècies i les seves estacionalitats.

Davant la complexitat d’algunes matèries primeres, per l’escassetat, temporalitat o simplement per evitar moviments especulatius, procedim amb una forma de treball contractual, tant pel preu com per la quantitat, amb la finalitat de donar fermesa i confiança al subministrament.

El nostra compromís amb el client es fa palès pel fet de que busquem la garantia de continuitat i l’oferiment constant de noves posibilitats de treball, per tant, en cap moment ens podem permetre un desenteniment de les necessitats dels nostres clients.

Per últim, oferim un servei gratuït d’assessorament per desenvolupar fórmules de productes, tot aconsellant la matèria més adient i tinguen en compte les circumstàncies i paràmetres condicionants de cada client en particular.
MACFONT S.A. C/ Manel Quer, 5-7, Entl. 2B - 17002 Girona (Spain) - Telf.: +34 972 218 825 - Fax.: +34 972 220 362 info@macfont.es
home email
INTRANET fletxa
bombolles